Du är här

Caycedag 8

21 april 2012

Precis som i november 2011 anordnades Caycedagen den 21 april 2012 på Bålsta Gästgivaregård. Denna gång hade trettiofyra intresserade deltagare sökt sig dit. Efter att Gun Olofsson hälsat alla välkomna inleddes dagen med en mycket uppskattad meditation ledd av Karin Bernström. Denna guidade meditation fick oss alla att känna lugnet, friden och kärleken inom oss. Dagens huvudtema var En jämförelse av Edgar Cayces arbete, Martinus kosmologi och En kurs i mirakler med Kurt Gramm som föreläsare.

Edgar Cayce (1877-1945) gav sin första reading 1901. Readingar är de mediala budskap han tog emot som svar på de frågor som ställdes till honom, när han befann sig i trance eller i ett annat medvetandetillstånd. Hans readingar vänder sig till sökande eller spörjande enskilda individer. Råden som kom fram kan emellertid användas även av andra än frågeställaren.

Det finns mer än 14 000 readingar bevarade. Huvuddelen av dem tar upp hälsofrågor. Readingarna tar även upp frågor om livet - själen, reinkarnation, karma och astrologi – affärsmässiga ämnen, drömmar, andliga frågor och andlig utveckling, historiska ämnen – Atlantis, Lemurien, Egypten – tillståndet i världen och hur organisationen runt honom skulle se ut samt många fler ämnen. Cayces livsinställning kan sammanfattas i: ”Anden är livet, sinnet är byggherren och det fysiska är resultatet.”

Martinus levde mellan 1890-1981. Hans stora verk är Livets Bog som omfattar sju band och kallas det Tredje Testamentet. Han har även skrivit Den eviga världsbilden, Logik, Bisättning och ett antal småskrifter. Genom att beskriva grundläggande livslagar och med hjälp av logiska resonemang vill Martinus visa ”att allt är mycket gott.”

Detta gör han bl.a. med indelningen i "det behagligt goda" och "det obehagligt goda". Martinus vänder sig till den sökande materialisten och önskar belysa hur vi kan förstå världen och den bakomliggande kärleken och logiken i allt vi observerar. Han presenterar en evig världsbild och menar att den inte behöver underkastas några framtida förändringar.

Helen Schucman (1909-1981) mottog under åren 1965-1972 texterna till En kurs i mirakler och William Thetford (1923-1988) renskrev dem. Materialet omfattar såväl textbok och handbok som manual för Guds lärare och småskrifter. Kursen handlar om ”att det måste finnas en annan väg” och syftet är att hjälpa oss till ett annat förnimmelsesätt. Den vänder sig till dem som söker en annan väg när det gäller relationer. Genom övningar får man hjälp att överge sitt egosätt att se på världen och istället se med Guds ögon och återförenas med Gud.

Dagens andra föreläsning hade titeln Att förflytta sig från karma till nåd – Kan man det? Föreläsare var Kinga Håkansson. Kinga grundade sin föreläsning på John Van Aukens bok From Karma to Grace, som hon håller på att översätta till svenska.

Karma betyder bl.a. orsak och verkan. Det vi gör får en verkan som ger en respons i såväl makro- som mikrokosmos och lämnar avtryck i det kollektiva medvetandets eteriska film. Allt vi företar oss skapar en respons, som vi måste bemöta. Responsen i sig är neutral. Straff är inte motivationen utan meningen är att upplysa, lära och hjälpa oss.

Om man arbetar med sig själv kan man få tillgång till Andens frukter, som enligt Cayce är: kärlek, barmhärtighet, förlåtelse, tålamod, tro, foglighet, ödmjukhet, vänlighet, mildhet, frid, glädje, godhet, måttlighet och saktmodighet.

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer